ประเภทสินค้า
รถตัดหญ้าเดินตาม 
รถตัดหญ้านั่งขับ 
รถตัดหญ้าไหล่ทาง 
 รถกระเช้า1สูบ แบบ4ล้อ
 รถกระเช้า1สูบ แบบ6ล้อ
 รถกระเช้า4สูบ
รถกวาดขยะ ดูดใบไม้  
กรรไกรตัดแต่งกิ่งไม้
  สินค้าที่สั่งทำได้ 

แปล
 อังกฤษ
 จีน

รถกระเช้า 4 สูบ ประกอบด้วย

  1. รถกระเช้าไฟฟ้าเครน สูง12เมตร เครื่องยนต์ดีเซล150แรงม้า รุ่น K456

รถกระเช้าไฟฟ้าเครน สูงไม่น้อยกว่า 12 เมตร เครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า รุ่น K456

วัตถุประสงค์

 • เพื่อแก้ไข้ปัญหาใช้ในการซ่อมบำรุงงานไฟฟ้าหรือติดตั้งไฟระดับ ต่าง ๆ
 • เพื่อใช้เครนสำหรับยกวัสดุหรือสิ่งของเพื่อเคลื่อนย้าย
 • ใช้เครนสำหรับตัดกิ่งไม้หรือสิ่งของที่สูงและช่วยชีวิตผู้ประสบภัยในที่สูง
 • เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับหน่ายงานบรรเทาสาธารณะภัย

ลักษณะทั่วไป

 • เป็นเครนสูงไม่น้อยกว่า 12 เมตร เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า
 • ติดตั้งเครนไว้ด้านหลังหัวเก๋งและติดตั้งกระเช้าสำหรับปฏิบัติงานในที่สูง
 • เป็นรถใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน สามารถนำรถกระเช้าไฟฟ้าไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันท
 • ผู้เสนอราคาต้องเป็นโรงงานที่ผลิตรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ประกอบและผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐาน มอก. 9001-2552 และ ISO 9001-2008 และได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจากสำนักงานอุตสาหกรรม (ร.ง.4) โดยประเภทหรือชนิดของใบอนุญาตลำดับที่ 77(1) 77(2) 70 หรือผู้เสนอราคาได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยนำหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายพร้อมสำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานมาแสดงในวันยื่นซอง เพื่อสะดวกต่อการบริการหลังการขายและเพื่อประโยชน์ทางราชการ
 • กระเช้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศ

ข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

 • แชชซีและหัวรถ
 • เครื่องยนต์
 • ระบบส่งกำลัง
 • ระบบบังคับเลี้ยว
 • ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง
 • ระบบกันสะเทือน
 • ระบบห้ามล้อ
 • ล้อและยาง
 • ระบบไฟฟ้า
 • มีอุปกรณ์มาตรฐานประจำรถไม่น้อยกว่า ดังต่อไปนี้
 • ระบบเครน
 • กระบะบรรทุก
 • ระบบกระเช้า
 • ระบบสัญญาณไฟ
 • อุปกรณ์พื้นฐานประจำรถ
 • การพ่นสีและข้อความ
 • หนังสือคู่มือ/การรับประกัน
 • เงื่อนไขการเสนอราคา

2. รถกระเช้าไฟฟ้าเครนดั๊มพ์ สูง12เมตร เครื่องยนต์ดีเซล150แรงม้า รุ่น KD456

รถกระเช้าไฟฟ้าเครนดั๊มพ์ สูงไม่น้อยกว่า 12 เมตร เครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า รุ่น KD456

วัตถุประสงค์

 • เพื่อแก้ไข้ปัญหาใช้ในการซ่อมบำรุงงานไฟฟ้าหรือติดตั้งไฟระดับ ต่าง ๆ
 • เพื่อใช้เครนสำหรับยกวัสดุหรือสิ่งของเพื่อเคลื่อนย้าย
 • ใช้เครนสำหรับตัดกิ่งไม้หรือสิ่งของที่สูงและช่วยชีวิตผู้ประสบภัยในที่สูง
 • เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับหน่ายงานบรรเทาสาธารณะภัย

ลักษณะทั่วไป

 • เป็นรถกระเช้าชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าสุทธิไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า ตอนหน้าเป็นหัวเก๋ง สามารถบรรจุพนักงานได้ไม่น้อยกว่า 3 คน (รวมพนักงานขับรถ) ระหว่างหัวเก๋งและกระบะติดตั้งเครนไฮโดรลิคพร้อมกระเช้าความสูงไม่น้อยกว่า 12 เมตร ตอนท้ายเป็นกระบะเหล็ก อุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน สามารถนำรถกระเช้าไฟฟ้าไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที

รถยนต์บรรทุก

 • เป็นรถยนต์บรรทุก ชนิด 6 ล้อ ล้อหน้าเดี่ยว ล้อหลังคู่ พวงมาลัยขวา มีน้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่น้อยกว่า 7,200 กิโลกรัม สมรรถนะรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 5,500 กิโลกรัม
 • มีระยะช่วงล้อวัดจากกึ่งกลางล้อหน้าถึงกึ่งกลางล้อหลังไม่น้อยกว่า 3,300 ม.ม.
 • มีระบบสัญญาณไฟต่างๆ ตามกรมการขนส่งทางบกกำหนด และตามความจำเป็นในการปฏิบัติงาน

ข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

 • เครื่องยนต์
 • ระบบส่งกำลัง
 • ระบบบังคับเลี้ยว
 • ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง
 • ระบบกันสะเทือน
 • ระบบห้ามล้อ
 • ล้อและยาง
 • ระบบไฟฟ้า
 • กระบะท้าย
 • ระบบเครนพับไฮดรอลิค
 • ระบบกระเช้า
 • ระบบสัญญาณไฟ
 • อุปกรณ์พื้นฐานประจำรถ
 • การพ่นสีและข้อความ
 • หนังสือคู่มือ/การรับประกัน
 • เงื่อนไขการเสนอราคา

3. รถกระเช้าไฟฟ้าเครน สูง12เมตร เครื่องยนต์ดีเซล130แรงม้า รุ่น K436

รถกระเช้าไฟฟ้าเครน สูงไม่น้อยกว่า 12 เมตร เครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า รุ่น K436

วัตถุประสงค์

 • เพื่อแก้ไขปัญหาใช้ในการซ่อมบำรุงงานไฟฟ้าหรือติดตั้งไฟประดับ ต่าง ๆ
 • เพื่อใช้เครนสำหรับยกวัสดุหรือสิ่งของเพื่อเคลื่อนย้าย
 • ใช้เครนสำหรับตัดกิ่งไม้หรือสิ่งของที่สูงและช่วยชีวิตผู้ประสบภัยในที่สูง
 • ใช้กระบะสำหรับบรรทุกวัสดุหรือสิ่งของ
 • เพื่อลดปัญหาความล่าช้าในการขนถ่ายวัสดุ
 • เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับหน่วยงานบรรเทาสาธารณะภัย
 • ลดปัญหาการจ้างแรงงาน

ลักษณะทั่วไป

 • เป็นรถบรรทุกชนิด 6 ล้อ ตอนหน้าเป็นหัวเก๋งมีประตู 2 บาน ล็อคได้ นั่งปฏิบัติงานได้ 3 ที่นั่งรวมทั้งพนักงานขับรถ
 • ด้านหลังหัวเก๋ง ด้านหน้ากระบะบรรทุกติดตั้งเครนยกวัสดุหรือสิ่งของ ตอนปลายเครนติดตั้งกระเช้าซ่อมไฟฟ้า
 • ตัวรถเป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนและสามารถใช้ปฏิบัติงานได้ทันที
 • ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจากสำนักงานอุตสาหกรรม (ร.ง.4) และใบ มอก.9001 ของผู้ผลิต
 • รถเครนกระเช้าซ่อมไฟฟ้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศไทยและได้รับมาตรฐาน มอก.9001

ข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

 • แชชซีและหัวรถ
 • เครื่องยนต์
 • ระบบส่งกำลัง
 • ระบบบังคับเลี้ยว
 • ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง
 • ล้อและยาง
 • ระบบไฟฟ้า
 • มีอุปกรณ์มาตรฐานประจำรถไม่น้อยกว่า ดังต่อไปนี้
 • กระบะบรรทุก
 • ระบบเครน
 • ระบบกระเช้า
 • ระบบสัญญาณไฟ
 • อุปกรณ์พื้นฐานประจำรถ
 • การพ่นสีและข้อความ
 • หนังสือคู่มือ/การรับประกัน
 • การเสนอราคา4. รถกระเช้าไฟฟ้าเครนดั๊มพ์ สูง12เมตร เครื่องยนต์ดีเซล130แรงม้า รุ่น KD436

รถกระเช้าไฟฟ้าเครนดั๊มพ์ สูงไม่น้อยกว่า 12 เมตร เครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า รุ่น KD436

วัตถุประสงค์

 • เพื่อแก้ไขปัญหาใช้ในการซ่อมบำรุงงานไฟฟ้าหรือติดตั้งไฟประดับ ต่าง ๆ
 • เพื่อใช้เครนสำหรับยกวัสดุหรือสิ่งของเพื่อเคลื่อนย้าย
 • ใช้เครนสำหรับตัดกิ่งไม้หรือสิ่งของที่สูงและช่วยชีวิตผู้ประสบภัยในที่สูง
 • ใช้กระบะสำหรับบรรทุกวัสดุหรือสิ่งของ
 • เพื่อลดปัญหาความล่าช้าในการขนถ่ายวัสดุ
 • เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับหน่วยงานบรรเทาสาธารณะภัย
 • ลดปัญหาการจ้างแรงงาน

ลักษณะทั่วไป

 • เป็นรถกระเช้า ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าสุทธิไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า ตอนหน้าเป็นหัวเก๋งมีประตู 2 บาน ล็อคได้ สามารถบรรจุพนักงานได้ไม่น้อยกว่า 3 คน(รวมทั้งพนักงานขับรถ)
 • ระหว่างหัวเก๋งและกระบะติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าความสูงไม่น้อยกว่า 12 เมตร ตอนท้ายเป็นกระบะเหล็ก
 • ตัวรถและอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนและสามารถใช้ปฏิบัติงานได้ทันที
 • ผู้เสนอราคาต้องเป็นโรงงานที่ผลิตรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ประกอบและผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐาน มอก. 9001-2552 และ ISO 9001-2008
 • ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจากสำนักงานอุตสาหกรรม (ร.ง.4) โดยประเภทหรือชนิดของใบอนุญาตลำดับที่ 77(1) 77(2) 70 เพื่อสะดวกต่อการบริการหลังการขายและเพื่อประโยชน์ทางราชการ โดยนำเอกสารมาแสดงในวันยื่นซอง
 • รถเครนกระเช้าซ่อมไฟฟ้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศ

ข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

 • รถยนต์บรรทุก
 • เครื่องยนต์
 • ระบบส่งกำลัง
 • ระบบบังคับเลี้ยว
 • ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง
 • ล้อและยาง
 • ระบบไฟฟ้า
 • มีอุปกรณ์มาตรฐานประจำรถไม่น้อยกว่า ดังต่อไปนี้
 • กระบะบรรทุก
 • ระบบเครนไฮดรอลิค
 • ระบบกระเช้า
 • ระบบสัญญาณไฟ
 • อุปกรณ์พื้นฐานประจำรถ
 • การพ่นสีและข้อความ
 • หนังสือคู่มือ/การรับประกัน
 • การเสนอราคา


5. รถยนต์บรรทุกติดตั้งกระเช้าซ่อมไฟฟ้าชนิด 4 ล้อ รุ่น JV74

ลักษณะทั่วไป
เป็นรถยนต์บรรทุกชนิด 4 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีสัญญาณไฟครบถ้วนถูกต้องตามกรมขนส่งทางบกกำหนด และตามความจำเป็นในการปฏิบัติงานของตัวรถ เป็นรถยนต์ใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน ตอนหน้าหัวเก๋งมีมาตรวัดความเร็วรถ ความเร็วรอบเครื่องยนต์ ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง ระดับความร้อนเครื่องยนต์ พร้อมสวิทไฟอุปกรณ์ควบคุมการขับเคลื่อนตัวรถต่างๆ กระบะตอนท้ายติดตั้งกระเช้าไฮดรอลิคชนิดแขน 2 พับ มีกล่องเก็บเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆพร้อมใช้งาน ตัวรถยนต์ผลิตและประกอบจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ มอก.9001

 • 1.ตัวรถยนต์
 • 2.ระบบกระเช้าไฮดรอลิค
 • 3.ขนาดกระเช้า
 • 4.สีรถยนต์
 • 5.เครื่องมือและอุปกรณ์6. รถกระเช้าไฟฟ้าเครน 4 ล้อดั้มพ์ยกสูงไม่น้อยกว่า9 เมตรเครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า 100 แรงม้า รุ่น MPD424

 • วัตถุประสงค์
 • ลักษณะทั่วไป
 • ข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ


7. รถกระเช้าไฟฟ้าเครน 4 ล้อ ยกสูงไม่น้อยกว่า 9 เมตร เครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า 100 แรงม้า รุ่น MPT424

 • วัตถุประสงค์
 • ลักษณะทั่วไป
 • ข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ8. รถยนต์กระบะบรรทุกกระเช้าซ่อมไฟฟ้าชนิด 4 ล้อ รุ่น 824

 • ลักษณะทั่วไป
 • ข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ


 
แชร์หน้านี้
ติดต่อสอบถาม
Jakraval.Net  :
 Tel :035-950349, 035-257059 โทรสาร 035-257059 
  มือถือ 08-9661-1202 Facebook www.facebook.com/jakravalcarcenter