ประเภทสินค้า
รถตัดหญ้าเดินตาม 
รถตัดหญ้านั่งขับ 
รถตัดหญ้าไหล่ทาง 
 รถกระเช้า1สูบ แบบ4ล้อ
 รถกระเช้า1สูบ แบบ6ล้อ
 รถกระเช้า4สูบ
รถกวาดขยะ ดูดใบไม้  
กรรไกรตัดแต่งกิ่งไม้
  สินค้าที่สั่งทำได้ 

แปล
 อังกฤษ
 จีน

บริษัทที่เคยใช้สินค้าของบริษัท จักรวาลคาร์เซ็นเตอร์ จำกัด

            รายชื่อบริษัท และองค์กรด้านล่างเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่อ้างถึงเท่านั้น     ยังมีหน่วยงานราชการ   บริษัทเอกชน  และเกษตรกรที่นำสินค้า และสิ่งประดิษฐ์ชนิดนี้ไปใช้ตามจังหวัดต่าง ๆ อีกมากมาย    บางแห่งมีอายุการใช้งานเกิน 14 ปี    ขณะนี้ยังคงใช้งานอยู่   ซึ่งสามารถยืนยันได้ว่าสิ่งประดิษฐ์ของไทยมีคุณภาพไม่แพ้ของต่างประเทศ แต่ราคาประหยัดกว่ามาก...

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
Charoen Pokphand Foods PCL.

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง
siam city cement Co.,Ltd.

บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด
Charoen Pokphand Foods PCL.

บริษัทคาร์ลเบอร์กบริวเวอรรี่ จำกัด จ.พระนครศรีอยุธยา
Carlsberg Co.,Ltd.

บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด(มหาชน)
EASTERN STAR REAL ESTATE PCL.

บริษัท ฤทธา จำกัด
Ritta Co.,Ltd.

บริษัท ไทยอินดัสเตรียล เอสเตท จำกัด
THAI INDUSTRIAL ESTATE CORPORATION LTD.

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ‎
Bangkok University (BU)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ‎
Rajamangala University of Technology Krungthep (RMUTK)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
Rajamangala University of Technology Tawan-ok

รายชื่อลูกค้าบริษัทอื่น ๆ เพิ่มเติม
เทศบาลตำบลป่าแงะ   จ.เชียงราย
เทศบาลตำบลปากดง   จ.กำแพงเพชร
เทศบาลตำบลช่องแค   จ.นครสวรรค์
เทศบาลตำบลสตึก   จ.บุรีรัมย์
เทศบาลตำบลลำตาเสา   จ.พระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาลวัชชิระภูเก็ต   จ.ภูเก็ต
บริษัทเบียร์ไทย(1991)จำกัด   จ.พระนครศรีอยุธยา
สถาบันราชภัฎสวนดุสิต   จ.กรุงเทพฯ
บริษัท กรุงเทพโปรคิ้วส์ จำกัด   จ.สระบุรี
โรงเรียนกีฬาขอนแก่น   จ.ขอนแก่น
โรงไฟฟ้าหนองแค   จ.สระบุรี
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา   จ.กรุงเทพฯ
เทศบาลตำบลจอมพระ   จ.สุรินทร์

 
แชร์หน้านี้
ติดต่อสอบถาม
Jakraval.Net  :
 Tel :035-950349, 035-257059 โทรสาร 035-257059 
  มือถือ 08-9661-1202 Facebook www.facebook.com/jakravalcarcenter