ประเภทสินค้า
รถตัดหญ้าเดินตาม 
รถตัดหญ้านั่งขับ 
รถตัดหญ้าไหล่ทาง 
 รถกระเช้า1สูบ แบบ4ล้อ
 รถกระเช้า1สูบ แบบ6ล้อ
 รถกระเช้า4สูบ
รถกวาดขยะ ดูดใบไม้  
กรรไกรตัดแต่งกิ่งไม้
  สินค้าที่สั่งทำได้ 

แปล
 อังกฤษ
 จีน

ประวัติผู้บริหารบริษัท จักรวาลคาร์เซ็นเตอร์ จำกัด มีคณะผู้บริหารดังนี้

     1. นายวินัย   ช่างทองคลองสี่                       ดำรงตำแหน่ง  ประธานกรรมการ
     2. นางนิตยา วรวราชัย ดำรงตำแหน่ง  รองประธานกรรมการ
     3. นางอรพรรณ ช่างทองคลองสี่ ดำรงตำแหน่ง  ที่ปรึกษา

ปณิธานของการก่อตั้งบริษัท

                เป็นบริษัท ผู้ผลิต  และจำหน่ายเครื่องจักรกลที่ผลิตโดยคนไทย    โดยมุ่งเน้นที่คุณภาพของเครื่องจักร และมุ่งตอบสนองให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้    ซึ่งสินค้าที่ผลิตทุกชิ้น   จะได้รับการทดสอบจากศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตร

 
แชร์หน้านี้
ติดต่อสอบถาม
Jakraval.Net  :
 Tel :035-950349, 035-257059 โทรสาร 035-257059 
  มือถือ 08-9661-1202 Facebook www.facebook.com/jakravalcarcenter